groei en bloei

WORKSHOP

groei en bloei: thuiskomen in jezelf

 

 

‘Ik zoek niet – ik vind.


Zoeken , dat is uitgaan van het oude in een willen vinden van het al bekende

in het nieuwe. Vinden, dat is het volledig nieuwe, ook in de beweging.

Alle wegen zijn open, en wat gevonden wordt is onbekend.


Het is een waagstuk, een heilg avontuur....


Het ongewisse van zulke waagstukken kunnen eigenlijk

alleen diegenen op zich nemen die zich geborgen weten

in ongeborgenheid, die in het ongewisse raken en geen leiding ervaren,

die zich in het duister overgeven aan een onzichtbare ster

en zich door hogere doelen laten leiden,in plaats van in de beperking

en de begrenzing van het menszijn het doel te bepalen.


Dit openstaan voor ieder nieuw inzicht, voor iedere nieuwe beleving –

zowel uiterlijk als innerlijk-, dat is het wezenlijk van de moderne mens,

die in alle angst voor het lostlaten toch de genade ervaart

van het gehouden zijn aan de openbaring van nieuwe mogelijkheden.’


Pablo Picasso - Wort und Bekenntnis Zurich 1954

door gerichte en vrije opdrachten, met klei, verf of pastel krijt,  gaan we op een creatieve en inspirerende weg naar zowel de buitenwereld van de natuur

als het binnenste van onszelf.7 woensdag voormiddagen 

9u45 tot 12u45
deze reeks is voorlopig volzet

wat deelnemers vertellen

 

" Ik kwam innerlijk in beweging door de aangeboden opdrachten"

 

" De kwaliteit van aandacht die ik hier ontvang doet mij heel veel deugd. Iedereen voelt zich gerespecteerd en gezien!"

 

"thuiskomen bij jezelf in zachtheid en tederheid, waar alles mag zijn"

 

"ik voel zachtheid, geborgenheid, verbinding, warmte, weemoed en een innerlijke stilte"

 

"ik voel levensvreugde, hoop, verbondenheid en dankbaarheid."